Behandlingsmanual ved mistanke om forgiftning med indholdsstoffer i HPV-vaccinen


Her er den seneste udgave af behandlingsmanualen fra læge Stig Gerdes.

BEHANDLINGSMANUAL


PRÆCISERING:
Det anbefales at bruge behandlingsvejledningen i samarbejde med en læge eller behandler, som kan tilrettelægge det individuelle forløb med patienten.

May Day erkender dette kan være en udfordring at finde en sådan læge i Danmark. Dog bør det ikke afholde den enkelte fra at udskrive manualen og medbringe den til egen læge eller de specialister man måtte komme i berøring med i forbindelse med i et eventuelt udredningsforløb. Uvidenhed er ikke en undskyldning for at affeje manualens indhold.

Eventuelle spørgsmål til manualens indhold skal rettes direkte til læge Stig Gerdes på telefon: 21 70 46 00 eller via mail: s.g@dadlnet.dk

May Day skal oplyse:
Anbefalingerne i manualen er kun til inspiration og almindelig oplysning og kan ikke træde i stedet for almindelig lægehjælp, sund varieret kost og livsstil. Kontakt din læge før du tager rådene i manualen i brug. May Day kan ikke stilles til ansvar for bivirkninger opstået som følge af brug af de tips og råd, der er beskrevet på hjemmesiden generelt og behandlingsmanualen i særdeleshed.


 

 

 

Ultimate Web A/S