Den Nationale Alkoholkonference 2018

 

Afholdt af Alkohol & Samfund og Trygfonden den 30. og 31. januar på Hotel Tivoli

 

Af Krølle Erik, May Days udsendte på konferencen

 

Denne konference var den 3. af slagsen og er sat i verden for at tage pulsen på det danske alkoholproblem, og hvad man fra officiel side kan tilbyde for at løse det.

 

Danmark ligger klart i superligaen, når det gælder indtagelse af alkohol, og har en meget kedelig rekord, når det gælder unges alkoholvaner. Det var da også netop det, der var overskriften for dette års konference.

 

Min interesse i at deltage i alkoholkonferencer stammer fra min egen erfaring med et meget voldsomt alkoholproblem, jeg havde som ung. Jeg var totalt opgivet af det etablerede sundhedsvæsen, havde været til afrusning 4 gange og var betegnet som håbløs. Jeg mødte så ved en tilfældighed en alternativ behandler, der reddede mit liv ved at give mig store doser vitaminer og andre næringsstoffer, som så efterfølgende fjernede min voldsomme alkoholtrang. Jeg har siden gjort alt, hvad jeg kunne, for at oplyse om denne behandlingsform ved at fortælle min historie ved så mange lejligheder som muligt. Hele min historie kan læses her.

Jeg har også deltaget i de to tidligere konferencer som repræsentant for helsefirmaet Din Sundhed, som har vist stor interesse i at udvikle produkter til brug for orthomolekylær alkoholbehandling, som man jo må kalde det, når man behandler med næringsstoffer. I år har jeg valgt at repræsenterer Oplysningsforbundet May Day på DNA18.

 

Denne konference DNA 18 var klart den bedste af de tre, jeg har deltaget i. De to tidligere brugte alt for meget tid på statistikker og regler og meget lidt på den egentlige baggrund for problemet og de mulige løsninger, der findes. I år var der en super god balance i dette forhold.

Læs mere om orthomolekylær behandling her

 

Konferencen startede med en personlig beretning. Om Ole, der meget levende fortalte sin egen alkoholhistorie. Ole kom ud på den anden side, blev ædru, og fik sit liv tilbage. Men pointen med denne historie, bortset fra at det var en godt fortalt, gribende beretning, var at Ole fik den besked af sin første terapeut, at hans trang til alkohol blot var en dårlig vane. Dette kunne Ole ikke forstå og fik så senere en bedre forklaring, hvilket så ledte op til det næste indslag.

Afhængighed – en dårlig vane eller i virkeligheden noget helt andet?

 

Den næste taler var professor i psykiatri Anders Fink-Jensen, der fortalte om den biologiske og biokemiske baggrund for afhængighed, der jo ikke, som nogle fejlagtigt tror, bare er en dårlig vane. Selv hos professionelle behandlere kan man stadig møde denne tåbelige opfattelse.

Afhængighed er nok netop alt andet end det. Anders Fink-Jensen forklarede, at når man arbejder med mennesker med afhængighed, finder man hurtigt ud af, at to menneskers afhængighed ofte er vidt forskellige. Nogle bruger alkohol eller andre stoffer som selvbehandling for eksisterende ubalancer i hjernen, andre for en ændret hjernekemi på grund af et stort forbrug. Nogle igen er mere disponerede rent genetisk end andre for at udvikle afhængighed. Så alt i alt en meget kompliceret sag.

 

Overskriften til denne konference er jo Unge og Alkoholforebyggelse og Behandling, så resten af konferencen koncentrerede sig om det tema.

 

Et særligt og nyt problemaspekt, som flere af forskerne gjorde opmærksom på, er, at når det gælder unge, kan man ikke isolere alkohol, da der meget ofte er tale om en god blanding af mange forskellige stoffer, som man så selvfølgelig må behandle samtidig. Som specialist i unges rusmiddelproblemer talte Mads Uffe Petersen, professor ved Center for Rusmiddelforskning på Århus Universitet.

Lederen af Københavns Kommunes U-turn Mette Clausen fortalte om U-turns arbejde med at rådgive unge med misbrugsproblemer af div. rusmidler. U-turn har haft stor succes med at hjælpe mange unge med en meget tidlig indsats og opsøgende arbejde på skoler og videregående uddannelsessteder. U-turns måde at gribe behandlingen an på med en meget bred indsats er så succesfuld, at syv andre kommuner samt Grønland og Iran nu vil adopterer den.

 

Chefkonsulent Niels Sande fra Sundhedsstyrelsen sluttede dagens plenumindslag af med et håb om inspiration til videre arbejde i fremtiden.

 

Efter endnu en pause blev vi delt op i nogle mindre sessioner, hvor jeg valgte at deltage i en session om afrusning v/ Bjarne Elholm, der selv har arbejdet med afrusning som sygeplejerske. Jeg valgte denne session, da jeg jo selv har været igennem 4 afrusninger. Jeg fik lov til at få mikrofonen og fortælle min egen historie om mine mislykkede afrusninger. Til stede på tilhørerpladserne var en læge, der arbejdede på Kommunehospitalet præcis der, hvor jeg i gennem 80'erne blev afruset, og vi fik en god snak efter sessionen.

 

For mit vedkommende sluttede dagen af med sessionen Ungdommens eget bud på fremtidens alkoholkultur. Et panel af unge besvarede spørgsmål fra salen og fortalte om deres egne erfaringer med at vokse op i en massiv alkoholkultur, hvor ikke mange undskyldninger accepteres for ikke at indtage alkohol i div. sociale sammenhæng. Mange unge føler, at de ligger under for et massivt drikkepres, hvilket ikke bliver bedre af alkoholindustriens aggressive markedsføring, hvor man introducerer stærk spiritus forklædt som slik til børn og unge.

Desværre var der ikke megen vilje at spore hos det unge panel til at lave radikale ændringer på dette område. De unge var bange for at miste deres frihed til at indtage alkohol ved fester på deres uddannelsessteder. Danmark er det eneste land på verdensplan, der tillader alkohol på ungdomsuddannelsessteder.

 

På andendagen blev der blandt andet snakket om unges alkoholskader, velfærdsudvikling efter evidensbølgen. En svensk professor Svend Andréasson fra Karolinska Instituttet fortalte, at et stort antal unge i Sverige blev fri af deres afhængighed helt uden nogen form for behandling, hvilket jo er en rigtig positiv historie, når man tænker på, hvor få der kommer i egentlig behandling. Mange flere kunne sandsynligvis komme sig, hvis de kendte til vitaminer og andre næringsstoffers helbredende effekt på afhængighed.

 

Dagen sluttede med et meget interessant foredrag af en skotsk professor Gerard Hasstings.

Hasstings fortalte om den store indflydelse alkoholindustrien havde på hele alkoholproblematikken, og at løsningen måtte være, at hver enkelt borger satte sig op imod denne massive magtfaktor. Han forklarede, hvordan han så, at hele tankegangen bag den frie markedsmekanisme gjorde os alle til slaver af industrien inkl. alkoholindustrien. Han mente, at vi måtte finde rebellen i os selv og gøre oprør imod dette tyranni. Der var straks en af tilhørerne, der fik mikrofonen og spurgte, om Hasstings ikke vidste at kommunismen var død, hvortil Hasstings klogt svarede, at dette intet havde med kommunisme at gøre, men hvis ikke der skete en opvågning af befolkningen, ville det gå lige så galt med kapitalismen.

 

Så alt i alt en meget interessant konference flankeret af to skarpe indlæg. En selvoplevet flot fortalt alkoholhistorie og en opfordring til os alle om at tage ansvar for vores egen tilværelse.

Alle indslag fra konferencen kan læses og downloades her.

 

Mit formål med at deltage i disse konferencer er at holde mig opdateret med, hvad der sker på alkoholbehandlings- og forebyggelsesfronten. Være synlig blandt de professionelle og fortælle min historie til så mange som muligt ved enhver given lejlighed. Det er lykkedes at skabe mange kontakter på denne måde, blandt andre til en medarbejder i Sundhedsstyrelsen, Kit Broholm, der er interesseret i min historie. Mit mål er, at så mange som muligt skal kende til næringsstoffers evne til at reducere afhængighed, så mange flere kan blive hjulpet fri af deres afhængighed, end det er tilfældet i dag.

 

Jeg har haft succes med at hjælpe flere på denne måde. Blandt andre en ung mand, der i mange år har været opgivet af det etablerede system, som i dag er blevet næsten helt fri af sin afhængighed. Til dette arbejde har jeg fået hjælp af Lab1 i Oslo og IOM i Lyngby og Danmarks eneste orthomolekylære psykiater Susanne Gydesen.

 

Susanne Gydesen starter sin egen konsultation i København den 1. marts 2018, hvor man blandt andet vil kunne få orthomolekylær alkoholbehandling efter de principper, jeg omtaler i min livshistorie.

 

Et andet mål er at afholde en workshop med den engelske Patrick Holford, der er forfatter til bogen ”How To Quit Without Feeling S**T". Der er en komplet drejebog i en orthomolekylær misbrugsbehandling. En opgave jeg håber vi i fællesskab kan løfte i MayDay.

 

 

Erik Ove Andersen alias Krølle Erik den 18/2/2018 ejblottilblues@gmail.com

Ultimate Web A/S