Til fremme af selvansvar og sundhedsbevidsthed

Foreningens formål er at sikre fri vidensformidling om livsvilkår, menneskerettigheder, sundhed og livskvalitet til gavn for menneskers oplysthed, valgfrihed og selvforvaltning.

Sundhed er godt for helbredet! Optimal sundhed for alle!

>>Bliv medlem af May Day<<

>>Her kan du forny dit medlemskab<<

    

 

Nyheder

 

Foredrag 29. maj 2018: Toxiner og din sundhed

Vidste du, at hovedparten af hudlidelser kan spores tilbage til toksiner i kroppen? At hvis du nogensinde har boet eller arbejdet et sted med f.eks. skimmelsvamp, vil de stadig være i din krop i dag. Skimmelsvamp er linket til hormonforstyrrelser, cancer, hududslæt, nedsat leverfunktion, vægtøgning og migræne. Disse ting kan løses, når vi får identificeret, hvilke giftstoffer der blokerer vores krop fra at fungere optimalt. Læs mere her

May Day var med på Den Nationale Alkoholkonference 2018


Læs om arrangementet her

 

Nyhedsbrevet for maj 2018 kan læses her:

Videoserie med opdateret viden inden for cancerbehandling. Har du husket at melde dig til foredrag med Christina Santini om tungmetaller og detox? Du er også velkommen til bare at komme og betale ved indgangen. Se under Arrangementer. 

 

 

Big Brother vil stjæle dit DNA. Ny lov skal gøre tyveriet lovligt. Du kan protestere


Se mere om dine muligheder her

Høringssvar: May Day advarer mod centralt DNA register

Under dække af at ville fremstille såkaldt 'personlig medicin' ønskes oprettet et centralt DNA register til brug for forskning. Læs høringssvaret her

Skal staten eje og sælge dine helbredsoplysninger til industri og forskere uden dit samtykke?

Hvis ikke må vi træde i karakter! Send en mail til politikerne og kræv din ret til selvbestemmelse over dine fortrolige helbredsdata. 

Sundhedsoplysninger er en særlig sårbar del af privatlivet - og de kan misbruges. Læs mere om hvordan du kan gøre en forskel her

 

Ny bog: Mørklægning af mobilstrålingens konsekvenser

Hvordan myndighederne misinformerer om den massive elektrosmog og de helbredsskader den medfører. Læs om bogen her

Læge Stig Gerdes stævner Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs pressemeddelelsen her
 

Skriv under mod ny lov om tvangsbehandling

May Day og Forebyggelses- og Patientrådet samler underskrifter mod ny lov, som potentielt underminerer patienters ret til selvbestemmelse i hele sundhedsvæsnet.
Du kan læse mere om lovforslaget her

Du kan skrive under mod lovforslaget her

Det Bedrøvelige Sundhedsvæsen

May Days tema for februar 2017 er den elendighed og bedrøvelighed der findes i sundhedsvæsnet.
Vor skribent Torkil Olesen har skrevet nogle artikler med udgangspunkt i denne bedrøvelighed. 
Det bedrøvelige Sundhedsvæsen og Medicin Helbreder ikke kan læses her

Artiklernes løsningsorienterede modpol "Det Gode Sundhedssystem" kan læses her

Følg med i sagen med læge Stig Gerdes

May Day følger løbende op på den verserende sag mellem Stig Gerdes og Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen i forhold til autorisationsfratagelsen, baggrunden for denne og Stig Gerdes kritik af de ansvarlige myndigheders ageren i forhold til håndteringen af HPV-vaccineskandalen.
Læs mere her

 

Speciallæge Claus Hancke æresmedlem i May Day

Da Institut for Orthomolekylær Medicin fredag den 27. januar 2017 holdt reception for Claus Hancke overraskede May Day med et livslangt æresmedlemskab.
Se billeder fra receptionen og læs begundelsen her

Nyt revideret temahæfte om stråling

May Day har revideret og genoptrykt temahæfte om stråling, baseret på BioInitiative rapporten fra 2012. Den store styrke ved BioInitiativ-rapporten er, at den er lavet uafhængigt af myndigheder, industrien og forskellige institutioner, der krampagtigt holder fast i gamle standarder. Netop derfor fremlægger BioInitiativ-rapporten en solid videnskabelig og sundhedspolitisk vurdering, der er evidensbaseret.
Hent temahæftet her

 

Erfaringsbaseret behandlingsmanual for HPV-vaccineskadede

Læge Stig Gerdes behandlingsmanual er udarbejdet i et samarbejde med førende ernæringsforskere og en række forældre til nogle af de mange HPV-vaccineskadede.

Manualen er baseret på årelange erfaringer med flere af de omtalte behandlingsstrategier. Få udførlig og udtømmende information om dette før behandling. Sundhedsstyrelsen mener behandlingen er på forsøgsstadiet og derfor bør være omfattet af ganske særlig information om, at behandlingen ikke er dokumenteret. 
Sundhedsstyrelsen har til gengæld ikke noget problem med fortsat at anbefale HPV-vaccination på trods af det totale fravær af dokumentation for sikkerhed og effektivitet. De landsdækkende HPV-centre afviser i vid udstrækning sammenhæng mellem de opståede følger og vaccinen og der tilbydes ingen eller fejlagtig behandling ligesom der stilles ikke-eksisterende diagnoser såsom "Funktionel Lidelse" eller "BDS"
Dette forhold bør undre danskerne. 

Nyeste version kan hentes her 
Se eller gense dokumentaren om "De Vaccinerede Piger" på TV2 her (1.del) og her (2. del)

Flere børn og unge får kræft

Beskytter børnesygdommes -og voksen infektioners feber mod kræft? 
Gennem flere årtier har der været fremsat hypoteser fra forskere og læger om at børnesygdommene ikke var ”rigtige” sygdomme, men snarere ”modninger” eller løbende ”optimeringer” af immunsystemet, der havde til formål at beskytte mod sygdomme og kræft senere i livet.

Læs mere her

Landsdækkende underskriftindsamling mod bestråling af befolkningen

EHS-foreningen og May Day samlede underskrifter på Strøget i København ved Storkespringvandet. Det var her Michael Jeppesen indledte og afsluttede reportagen Mellem Himmel og Jord på DR2 mandag aften om elektrohypersensitivitet og mikrobølger. Du kan se reportagen her og følge underskriftindsamlingen her 
Læs mere her

 

18-årig vaccineskadet fortæller sin historie

Ida Jensen er ramt af svære vaccineskader efter HPV-vaccinen Gardasil. Nu fortæller hun om sit forløb og sit syn på myndighedernes håndtering af HPV-vaccineskandalen
Læs beretningen her

Klinisk lektor med habilitetsudfordring afviser kritik med arrogance

Overlæge, speciallæge og klinisk lektor Erik Søgaard-Andersen afviser med arrogant svar et relevant og faktabaseret åbent brev fra Landsforeningen HPV-bivirkningsramte.

Du kan læse dialogen her
Du kan læse den "videnskabelige" leder i Ugeskriftet her

 

Danske forældre mangler basal viden om børnesygdomme

Myndighederne har så travlt med at anprise vaccinationsprogrammet og bakker så ukritisk op om mediehype, at basal uddannelse og information til forældre om børnesygdommene aldrig når frem. Det er i dag et fåtal af forældre, der kan identificere en børnesygdome ud fra symptomatikken eller kender inkubationstiden og mange tror fejlagtigt, at børnevaccinationsprogrammet yder beskyttelse mod sygdommene. Det problem har homøopat Mette Mitchell sat sig for at gøre noget ved. Hun uddanner forældrene. Du kan hente kompendiet her

Stig Gerdes: Undersøgelse er kriminel 

Læge Stig Gerdes har skrevet til Kræftens Bekæmpelse og tilbyder at gøre deres undersøgelse mindre kriminel

Læs brevet til Kræftens Bekæmpelse her

Følg May Days dækning af HPV-skandalen i forhold til Stig Gerdes her

Lægers tavshedspligt truet af myndighederne

I over 7 år har myndighederne indsamlet journaloplysninger i al hemmelighed fra landets praktiserende læger. Oplysningerne skulle gøres til handelsvare i forhold til forsikringsselskaber, medicinalproducenter og forskere, der mod betaling ville kunne få indsigt i journaloplysninger på CPR niveau.
May Day har produceret en fiktiv video om, hvor galt det kan gå, hvis myndighederne sælger intime oplysninger til firmaer og forskere med økonomisk interesse i oplysningerne.
Se videoen her

Massiv forurening med zink og kobber i landbruget udgør kæmpe trussel

Med landbrugspakken åbnes der for yderligere gødning med gylle, der indeholder store mængder zink og kobber, som bruges i landbruget for at nedbringe blandt andet antibiotika-brugen. Gyllen udgør allerede nu en kæmpe trussel mod folkesundheden. Zink og kobber ophobes i dyr og mennesker og er formentlig skyld i en del sygdomme i befolkningen.
Læs artiklen her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimate Web A/S