Ny video fra May Day: Lægers Tavshedspligt

 

Måske er det en dag dig, der får en opringning fra forsikringsselskabet, bliver udstillet på Facebook 
eller ender på forsiden af avisen, fordi en af de 100.000 personer, der har adgang til Sundhed.dk,
lækkede nogle intime oplysninger om dig.
 
Denne film er forhåbentlig science fiction. Vi tror på, at danske politikere ikke vil tillade
en lov, som truer læger med bødestraf, og som forårsager, at lægers tavshedspligt ikke
længere vil kunne opretholdes.

 

I 7 år er alle danske patienters personlige oplysninger ulovligt og uden lægens vidende, hentet ud fra de praktiserende lægers computersystemer og samlet i databasen DAMD. Oplysningerne er brugt til forskellige formål, herunder formål som patienten ifølge loven skal informeres om og give samtykke til. DAMD er ulovlig og skal nu slettes. Data går ikke tabt. Data findes stadivæk i de praktiserende lægers computerjournaler.

Myndighederne lægger nu op til at en kopi af det ulovlige register skal opbevares i Rigsarkivet, således at det fortsat kan stilles til rådighed og udnyttes til de samme formål, uden at patienterne har givet tilladelse. Det mener vi i Patientdataforeningen er forkert.

Tryghed og fortrolighed er en nødvendighed i læge-patientforholdet, også i et tiltagende digitaliseret sundhedsvæsen. Patientdataforeningen er en fælles læge-patient forening, der arbejder for en styrkelse af patientens ret til information og medbestemmelse samt bevarelse af lægeløftets fortrolighedsprincip.

Ved at melde sig ind i foreningen, støtter man op om bevarelse af tavshedspligten og at ulovligt indsamlede data ikke skal kunne anvendes uden tilladelse fra den enkelte patient.

Praktiserende læge Trine Jeppesen
Praktiserende læge Thomas Birk Kristiansen

Meld dig ind i Patientdataforeningen her (det er gratis):

http://www.patientdataforeningen.dk/

Ultimate Web A/S