Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Oplysningsforbundet May Day

Onsdag den 17. maj 2017 kl. 19.00 på Rødovregaard

 

 

Der afholdes den årlige ordinære generalforsamling i May Day på Rødovregaard, Kirkestien 1, 2610 Rødovre den 17. maj 2017 kl. 19.00

Vi arbejder på at få lavet en online løsning på vores hjemmeside, der gør det muligt at gøre sin indflydelse gældende via personligt login. Så hold øje med hjemmesiden og din indbakke. Vi annoncerer det når denne mulighed er tilgængelig.

Ønsker du at stille op som medlem af bestyrelsen eller måske lægge blødt ud med at være suppleant til bestyrelsen, så kontakt formanden på mwi@mayday-info.dk så du kan blive præsenteret for medlemmerne og opstillet.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent, og referent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  • Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer som fremgår af vedhæftede forslag (medlemmer har modtaget forslagene på mail)
  1. Fastsættelse af kontingent.
  2. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter. På valg er: Charlotte Ryø, Liliane Elbek og Birthe Kjærgaard, alle modtager genvalg
  3. Valg af revisor
  4. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal indsendes til bestyrelsen senest 2uger før generalforsamlingen. Brug: mwi@mayday-info.dk

Tilmelding til fysisk fremmøde kan ligeledes ske på mwi@mayday-info.dk

 

 

Vi glæder os til at se dig!
 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ultimate Web A/S